top of page
Yhteiset pelisäännöt
 • Jokainen urheilija sitoutuu noudattamaan valmentajan ohjeita ja sääntöjä harjoituksissa sekä kilpailuissa. Tällä taataan turvallinen ja miellyttävä harjoitteluilmapiiri kaikille.

 • Seuramme urheilijat, huoltajat ja valmentajat sitoutuvat moitteettomaan kielenkäyttöön ja käytökseen erityisesti toimiessaan seuramme edustustehtävissä.

 • Seuramme urheilijat, valmentajat ja toimitsijat pitävät kunnia-asianaan toimia ryhdikkäästi seuramme edustusasu päällä kilpailuissa ja muissa tilaisuuksissa.

 • Seuramme urheilijat, toimitsijat ja huoltajat puhaltavat esimerkillisesti yhteen hiileen salillamme ja kilpailumatkoilla.

 • Ihanteenamme on päihteetön ja lasten etua ajava ajattelumalli, joka ohjaa jokaista seuramme urheilureissua ja tapahtumaa.

 • Jokainen urheilija sitoutuu hyväksymään hänestä väärältäkin tuntuvan tuomion niin, että hän myös karvaan tappion jälkeen kättelee reilusti silmiin katsoen vastustajaa ja tuomaria sekä vastustajan kulmahuoltajaa/avustajaa. Seuramme kulmahuoltajat/avustajat eivät urheilijan kuullen moiti tuomaria hänen ratkaisussaan.

 • Kiusaaminen kaikissa muodoissaan on seurassamme kielletty, ja jokainen urheilija, vanhempi, toimihenkilö ja valmentaja sitoutuu puuttumaan kiusaamiseen välittömästi sellaista havaittuaan.

 • Seuramme toimihenkilöt ottavat aktiivisesti huomioon urheilijoiden vanhemmat ja pitävät heidän panostaan ja mielipiteitään tärkeänä urheiluseuramme kehittämisessä.

 • Seuramme toimihenkilöt uskaltavat kantaa kokonaisvastuuta ja puuttuvat myös sellaisiin kilpailuissa sattuviin väärinkäytös- ja konfliktitilanteisiin, jotka aiheutuvat vieraiden urheiluseurojen edustajien toimesta. Tällöin toimitaan korrektisti ja asian mukaisesti.

 • Seuramme toimihenkilöt ovat aktiivisessa yhteydessä Suomen Painiliittoon, Suomen Nyrkkeilyliittoon, Vantaan kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin.

 • Seuramme valmentajiksi ja vastuuhenkilöiksi hyväksytään vain hyvän kasvattajan ajatuksella toimivia henkilöitä.

 • Seuramme sitoutuu ohjaamaan valmentajia vuosittaiseen valmentajakoulutukseen ja osallistuu koulutuskustannuksiin.

 • Seuramme sitoutuu harrastus- ja kilpailutoiminnassaan alkoholin ja huumeiden käytön vastaiseen toimintaan sekä sitoutuu doping-vapaaseen urheiluun.

 • Järjen käyttö on seurassamme sallittu ja kaikki mikä ei ole kiellettyä, ei ole sallittua.

bottom of page