top of page
Toiminta-ajatus, arvot ja visio

Toiminta-ajatus

YTK panostaa voimakkaasti lasten, nuorten ja edustusurheilijoiden valmennus- ja kilpailutoimintaan ja sitä kautta tehdään myös tärkeää urheiluseuralle kuuluvaa kasvatustyötä.

Arvot

Seuran taloudellista, valmennuksellista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa rehellisyys, tasa-arvo, yhteishenki, huomaavaisuus ja vastuuntunto. Näiden avulla seurakulttuuri pidetään sellaisena, että jäsenenä viihdytään vauvasta vaariin.

Visio

YTK pyrkii nousemaan entistä merkittävämmäksi vantaalaiseksi seuratoimijaksi. Jäsenmäärää, harjoitusryhmiä sekä palveluita tullaan kasvattamaan ja toimintaa laajentamaan. Tavoitteena on kasvattaa seuran toimintaa nuoriso- ja kasvatustyön parissa, sekä samanaikaisesti nostaa YTK:n nuoria lupauksia kohti kansainvälistä huippua.

bottom of page