Yhteiset pelisäännöt

1. Jokainen urheilija sitoutuu noudattamaan valmentajan ohjeita ja sääntöjä harjoituksissa sekä kilpailuissa. Tällä taataan turvallinen ja miellyttävä harjoitteluilmapiiri kaikille.

2. Seuramme urheilijat, huoltajat ja valmentajat sitoutuvat moitteettomaan kielenkäyttöön ja käytökseen erityisesti toimiessaan seuramme edustustehtävissä.

3. Seuramme urheilijat, valmentajat ja toimitsijat pitävät kunnia-asianaan toimia ryhdikkäästi seuramme edustusasu päällä kilpailuissa ja muissa tilaisuuksissa.

4. Seuramme urheilijat, toimitsijat ja huoltajat puhaltavat esimerkillisesti yhteen hiileen salillamme ja kilpailumatkoilla.

5. Ihanteenamme on päihteetön ja lasten etua ajava ajattelumalli, joka ohjaa jokaista seuramme urheilureissua ja tapahtumaa.

6. Jokainen urheilija sitoutuu hyväksymään hänestä väärältäkin tuntuvan tuomion niin, että hän myös karvaan tappion jälkeen kättelee reilusti silmiin katsoen vastustajaa ja tuomaria sekä vastustajan kulmahuoltajaa/avustajaa. Seuramme kulmahuoltajat/avustajat eivät urheilijan kuullen moiti tuomaria hänen ratkaisussaan.

7. Kiusaaminen kaikissa muodoissaan on seurassamme kielletty, ja jokainen urheilija, vanhempi, toimihenkilö ja valmentaja sitoutuu puuttumaan kiusaamiseen välittömästi sellaista havaittuaan.

8. Seuramme toimihenkilöt ottavat aktiivisesti huomioon urheilijoiden vanhemmat ja pitävät heidän panostaan ja mielipiteitään tärkeänä urheiluseuramme kehittämisessä.

9. Seuramme toimihenkilöt uskaltavat kantaa kokonaisvastuuta ja puuttuvat myös sellaisiin kilpailuissa sattuviin väärinkäytös- ja konfliktitilanteisiin, jotka aiheutuvat vieraiden urheiluseurojen edustajien toimesta. Tällöin toimitaan korrektisti ja asian mukaisesti.

10. Seuramme toimihenkilöt ovat aktiivisessa yhteydessä Suomen Painiliittoon, Suomen Nyrkkeilyliittoon, Vantaan kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin.

11. Seuramme valmentajiksi ja vastuuhenkilöiksi hyväksytään vain hyvän kasvattajan ajatuksella toimivia henkilöitä.

12. Seuramme sitoutuu ohjaamaan valmentajia vuosittaiseen valmentajakoulutukseen ja osallistuu koulutuskustannuksiin.

13. Seuramme sitoutuu harrastus- ja kilpailutoiminnassaan alkoholin ja huumeiden käytön vastaiseen toimintaan sekä sitoutuu doping-vapaaseen urheiluun.

14. Järjen käyttö on seurassamme sallittu ja kaikki mikä ei ole kiellettyä, ei ole sallittua.

 

Takaisin