Toiminta-ajatus, arvot ja visio

******************************************************************************

Toiminta-ajatus

YTK panostaa voimakkaasti lasten, nuorten ja edustusurheilijoiden valmennus- ja kilpailutoimintaan ja sitä kautta tehdään myös tärkeää urheiluseuralle kuuluvaa kasvatustyötä.

******************************************************************************

Arvot

Seuran taloudellista, valmennuksellista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa rehellisyys, tasa-arvo, yhteishenki, huomaavaisuus ja vastuuntunto. Näiden avulla seurakulttuuri pidetään sellaisena, että jäsenenä viihdytään vauvasta vaariin.

******************************************************************************

Visio

YTK pyrkii nousemaan entistä merkittävämmäksi vantaalaiseksi seuratoimijaksi. Jäsenmäärää, harjoitusryhmiä sekä palveluita tullaan kasvattamaan ja toimintaa laajentamaan. Tavoitteena on kasvattaa seuran toimintaa nuoriso- ja kasvatustyön parissa, sekä samanaikaisesti nostaa YTK:n nuoria lupauksia kohti kansainvälistä huippua.

*******************************************************************************

Takaisin